Академічна англійська

Навчальний курс
«English Language Arts» (ELA)

Для того, щоб успішно опанувати англійську мову, необхідно навчитися на ній думати. Саме для цього створено курс мовного мистецтва – English Language Arts.

English Language Arts (ELА) – це online-курс не просто вивчення англійської мови та предметів на академічному мовному рівні, це глибокий курс із вдосконалення мови та мистецтва володіння нею.

Курс доступний для учнів 4-7 класів в рамках підготовки до навчання на міжнародній програмі «Подвійний диплом».

Навчальний курс «English Language Arts»
Навчальний курс ELA

Програму курсу English Language Arts складають:

 • читання та вивчення літератури;
 • написання творів та есе;
 • розмовна практика;
 • вивчення граматики та лексики;
 • аудіювання.

Навички, набуті за допомогою курсу ELA, важливі для відповідності академічним стандартам закордонних університетів, професійних галузей навчання та роботи, а також реального життя за межами навчальних закладів. Акцент у навчанні робиться на розвиток критичного мислення та здатності дітей розуміти прочитані тексти та отримувати від них задоволення.

Курс English Language Arts розрахований на навчання протягом 45-60 хв на день, 5 днів на тиждень, 36 навчальних тижнів (два семестри). Всього – близько 180 годин на рік. Більш повільним учням може знадобитися додатковий час на навчання. Це залежатиме від рівня їх англійської мови та мотивації. Учні можуть навчатися та виконувати завдання у зручному для себе темпі.

Навчальна програма курсу English Language Arts (4 клас)

Семестр 1. Навчальна програма об’єднує читання, письмо, говоріння, аудіювання, вивчення лексики та граматики й побудована таким чином, щоб залучити сучасних дітей до навчання та допомогти їм у формуванні різноманітного набору навичок грамотності.

У кожному уроці є актуальні приклади та покрокові інструкції, які допомагають учням опановувати всі види комунікацій 21 століття й розуміти їх функції.

Письмові завдання вчать дітей не просто висловлювати на письмі свої думки, а й підкреслювати свої переконання.

Протягом семестру учні:

 • вивчають класичну літературу та сучасні літературні форми, такі як ЗМІ та мультимедійні продукти;
 • беруть участь у колективних обговореннях;
 • аналізують інформацію та використовують аргументи для підтвердження власних думок.

Семестр 2. Програма семестру зосереджена на навичках, необхідних для читання віршів, драми та інформаційних текстів. Учні дізнаються, чим інформаційний текст відрізняється від художнього, а також чим різні форми інформаційного тексту відрізняються одна від одної.

Завдання уроків містять у собі написання викладів опанованого навчального матеріалу.

Протягом семестру учні:

 • вчаться представляти інформацію усно та за допомогою мультимедійних засобів;
 • беруть участь у дослідницьких проектах та пишуть звіти про їх результати;
 • вчаться розуміти інформаційні тексти та текстові структури;
 • досліджують англійські мовні звичаї.

Навчальна програма курсу English Language Arts (5 клас)

Семестр 1. Програма семестру насичена читанням міфів, байок, народних казок з різних культур, романів та інших сучасних форм оповідань.

Протягом семестру учні:

 • вчаться розпізнавати текстові структури та закономірності, які використовуються у різних типах есе;
 • розглядають загальні та унікальні для всіх форм літератури елементи;
 • пишуть есе у кількох різних формах;
 • критично переглядають та редагують власні написані тексти;
 • опановують офіційний стиль, який знадобиться їм у письмових завданнях старшої школи.

Семестр 2. Програмні літературні твори підібрані таким чином, щоб після їх прочитання діти навчилися письмово викладати свої думки у певних формах чи жанрах. Письмові уроки курсу демонструють методи написання публікацій з використанням технологій 21 століття.

Протягом семестру учні:

 • вивчають складніші тексти та застосовують більш досконалі навички аналізу для читання та письма;
 • опановують тонкі мовні аспекти й відтінки та їх вплив на читачів.

Навчальна програма курсу English Language Arts (6 клас)

Семестр 1. Кожен урок програми спрямовує дітей на вивчення та застосування конкретних стратегій читання та написання різних типів текстів. Програма складена таким чином, щоб учні отримували та сприймали інформацію за допомогою аудіовізуальних презентацій, відео, інтерактивних заходів, проектів та дискусій.

Протягом семестру учні:

 • систематизують свої ідеї для написання структурованих есе в оповідній, переконливій та пояснювальній формах;
 • вивчають рівні офіційності мови та їх застосування для різних цілей та аудиторій;
 • стають більш усвідомленими й критичними споживачами інформації з різних ЗМІ завдяки аналізу письмових, усних та мультимедійних текстів.

Семестр 2. Програма семестру спрямовує дітей навчитися розпізнавати різні рівні значень, які можуть містити у собі слова чи фази.

Протягом семестру учні:

 • вивчають історію та еволюцію англійської мови;
 • досліджують ключові способи використання мови для передачі широкого кола значень у поезії, драматургії та сатиричних текстах;
 • пишуть власні тексти з урахуванням набутих знань.

Навчальна програма курсу English Language Arts (7 клас)

Семестр 1. Уроки першого семестру допомагають дітям навчитися писати власні розповіді та есе, використовуючи прочитану в курсі літературу як приклад та джерело ідей для роздумів, аналізу та аргументації.

Письмові завдання містять створення аналітичних та переконливих есе та оригінальної одноактної п’єси. Особливий наголос зроблено на читанні та сприйнятті інформації у певних змістових сферах, таких як наука та історія.

Протягом семестру учні:

 • читають та аналізують романи, короткі твори художньої літератури, інформаційні тексти та одноактні п’єси;
 • опановують різні способи висловлення своїх думок;
 • відпрацьовують свої навички аргументації у спільних дискусіях, презентаціях та виступах;
 • вчаться розуміти та критично осмислювати новини та джерела ЗМІ.

Семестр 2. Програма семестру ознайомлює учнів з вимогами старшої школи та допомагає розпочати підготовку до неї. Учні починають глибше розуміти свої сильні сторони, а також цікаві їм для подальшого навчання сфери.

Протягом семестру учні:

 • вивчають роль історичних автобіографій і щоденників у сучасному розумінні історії;
 • досліджують вплив точки зору автора на науково-популярні тексти;
 • пишуть власні автобіографічні оповіді;
 • пов’язують свій досвід із загальнолюдськими темами або філософськими позиціями, які вони досліджують під час уроків;
 • аналізують власне зростання й розвиток протягом року та складають портфоліо, яке ілюструє досягнутий ними прогрес.

Курс «English for Academic purposes» (EAP) – поглиблене вивчення англійської на академічному рівні.

Ми рекомендуємо пройти ЕАР всім студентам протягом першого року навчання на програмі «Подвійний диплом» (0.5 кредиту за один семестр або за необхідності продовжити вивчення курсу ще протягом одного семестру).

Перед початком курсу діти тестуються на рівень англійської, після чого їм призначається відповідний індивідуальний навчальний модуль. Прогрес учня базується на його зусиллях та досягненнях.

Замовте безкоштовну консультацію

Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом та відповість на всі запитання.